zaterdag 27 augustus 2022

Stilstaan bij het evangelie

22ste zondag – jaar C - Lucas 14, 1. 7-14

Het tafereel van het evangelie: we kunnen het ons gemakkelijk voorstellen. Jezus was uitgenodigd op een maaltijd. Niet zomaar een maaltijd, neen. Een sabbatsmaaltijd bij één van de voornaamste Farizeeën. En hij is even terzijde gaan zitten om de genodigden te observeren. De gasten zochten de voornaamste plaatsen op, zo dicht mogelijk bij de gastheer. Want hoe dichter je bij de gastheer mocht zitten, hoe belangrijker je was.
En eigenlijk is dit een tafereel dat niets aan actualiteit heeft ingeboet. Ook nu zijn we vaak op zoek naar de beste plaatsen. Het wordt ons van kleins af aan zo aangeleerd: “ Kom op voor jezelf, laat je niet doen! ”; zo werkt onze maatschappij. En Jezus zegt daarop: “ Ga niet aanzitten op de voornaamste plaats, want het kan zijn dat er nog iemand is uitgenodigd is, die voornamer is dan jij. En dan moet je vol schaamte de minste plaats innemen. Maar neem een bescheiden plaats in zodat je de eer te beurt kan vallen door de gastheer gevraagd te worden wat hogerop plaats te nemen. “ Zo zou het op het eerste zicht kunnen lijken dat Jezus ons een les geeft in etiquette, in wellevendheid. Maar het gaat om veel meer! Jezus legt ons de ware betekenis uit van bescheidenheid, van nederigheid.
Echte bescheidenheid is helemaal niet te verstaan als slaafse kruiperigheid of onderdanigheid. Het betekent niet dat we ons moeten kleiner maken dan we zijn. We moeten onze talenten dus niet verstoppen. God wil dat ieder mens tot zijn recht komt, dus ook wij. God sluit niemand uit, zeker niet de zwaksten, de armen, degenen die geen rechten hebben, degenen die niet meetellen naar menselijke normen.
Echte bescheidenheid wordt dan een oproep tot dienstbaarheid, tot het doen van gerechtigheid. Gods zorg voor de zwaksten gaat niet buiten mensen, buiten ons om. Gods naam, ‘Ik zal er zijn’, moet door ons in praktijk worden gebracht. Vandaar de oproep in het evangelie om armen … uit te nodigen, om de medemens tot zijn of haar recht te laten komen. Zo sluit dit evangelie aan bij de sterke oproep van vorige week.
Ik hoop dat we in de komende dagen dan zoals het begijntje zullen kunnen en mogen zeggen: “ Bescheidenheid is een mooie deugd, ik ben blij dat ik ze heb. “ De echte evangelische bescheidenheid dan die komt uit het hart!

Pastor Chris

Kwetsbare mensen uitnodigen is belangrijk:
een boodschap van Jezus aan Zijn leerlingen
© svklimkin via Pixabay