zaterdag 5 november 2022

Stilstaan bij het evangelie

Zondag 6 november 2022 – 32ste zondag door het jaar C – Lucas 20,27-38

‘Geen God van doden maar van levenden’

Leerlingen kunnen soms moeilijke vragen stellen. Blijkbaar kunnen de sadduceeën dat ook. Ze leggen Jezus geen eenvoudige vraag voor. Het is ook een vraag die ons waarschijnlijk bezighoudt: “Wat na onze dood? Hoe ziet dat leven na de dood eruit?”
Jezus gaat hun vraag niet uit de weg. Zoals de sadduceeën beroept Hij zich op de Schrift, op de boeken van Mozes. Als God zich voorstelt als de God van Abraham, Isaak en Jacob wil dat zeggen dat zij leven omdat God hen niet vergeten is. God is een God van liefde die sterker is dan de dood. Dat horen we op het einde van deze evangelielezing: “De Heer is geen God van dood maar van levenden, want voor Hem leven ze allemaal.” (Lc.20,28)
Verrijzenisgeloof is niet gebaseerd op spitsvondige redeneringen, maar op godsvertrouwen.
Hoe dat leven na de dood eruit ziet, is dan niet meer de kernvraag. Het enige dat we daarover kunnen zeggen is dat we mogen vertrouwen dat dit goed is. Omdat we mogen vertrouwen dat God liefde is.

Pastor Chris

Ik ben er niet voor de doden - zegt God -
maar voor de levenden.
En hoe graag zou Ik willen
dat jij je met dat leven laat volstromen
en dat jij je leven richt
op de boodschap van het evangelie!
Want voor Mij is leven synoniem van liefde.
En nu reeds wil Ik je in die liefde laten delen
om ze later, wanneer je sterft,
ten volle aan je te kunnen geven,
omdat we elkaar dan van heel dichtbij
en van hart tot hart
zullen ontmoeten.

Erwin Roosen

 

Zij die delen in de verrijzenis zijn als engelen (fresco uit de 14e eeuw)
© wikimedia commons